Kabinet stemt in met vereenvoudiging taxiregels.

Omdat van taxichauffeurs voortdurend wordt bijgehouden of ze strafbare feiten begaan, hoeven ze voortaan niet elke vijf jaar meer een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Met deze maatregel wil het kabinet de lastendruk voor de taxisector verminderen. Het kabinet schrapt ook de zogenoemde communautaire vergunning voor ondernemers die al beschikken over een taxivergunning. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met deze voorstellen van staatssecretaris van Veldhoven. Kort na haar aantreden eind 2017 sprak zij het voornemen al uit om de taxiregels verder te vereenvoudigen. Sindsdien zijn de plannen verder ontwikkeld en nu worden de veranderingen ook daadwerkelijk doorgevoerd. Het Besluit Personenvervoer 2000 wordt daarvoor aangepast en de wijziging geldt voor de hele taxibranche.