Nieuwe acceptatievoorwaarden Avéro Achmea.

Door het samengaan van de backoffice wagenparkverzekeringen van Avéro met Centraal Beheer zijn de acceptatievoorwaarden aangepast. Een nieuwe aanvraag voor taxiverzekering bij Avéro Achmea moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De auto mag niet ouder zijn dan 7 jaar. Voor 2020 betekent dit dat uw taxi niet ouder mag zijn dan bouwjaar 2013;
  • De bestuurder moet aantoonbaar minimaal 4 schadevrije jaren hebben;
  • De schadevrije jaren moeten voor ons terug te vinden zijn in Roy Data.  Deze jaren mogen ook met een werkgeversverklaring* of een kopie van een polis van de chauffeur onderbouwd worden.
  • De looptijd van een lopend of nieuw verzekeringscontract is altijd tot en met 31 december van elk jaar en is daarna direct op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
  • Bij tussentijdse beëindiging door verkoop, total loss of bedrijfsbeëindiging moet een vrijwaringsbewijs meegestuurd worden. Anders accepteert de taxiverzekeraar uw opzegging niet.

*Een werkgeversverklaring dient te voldoen aan een aantal eisen. Er moet weergegeven worden met welk kenteken de bestuurder gereden heeft, de periode waarin hij/zij met dit kenteken reed en of er wel of geen schade is geweest in deze periode.

Dit zijn gegevens die de maatschappij kan controleren op waarheid en daarmee als acceptatie voorwaarden gebruikt kunnen worden. Een kopie van een eigen polis of een werkgeversverklaring mag niet ouder dan 3 jaar zijn.