Verzekeraars overwegen verplichte dashcam om taxi verzekerbaar te houden.

Verplichte veiligheidssystemen zoals een dashboardcamera, aanscherping van de wettelijke rusttijden, vaker de vakbekwaamheid van taxichauffeurs testen en een hogere handhavingscapaciteit op telefoongebruik achter het stuur en onverzekerd rondrijden. Dat is een greep uit de maatregelen die verzekeraars willen onderzoeken om de verzekerbaarheid van taxi’s te verhogen.
Dat blijkt uit het verslag van een gesprek dat de verzekeraars dit voorjaar heeft gehouden met vertegenwoordigers van de taxibranche en een aantal betr\okken.

Gebrek aan bewustwording
Verzekeraars en de taxibranche signaleerden in hun gesprek een aantal problemen die leiden tot onverzekerbaarheid.
– Omzet die gedreven is door het aantal ritten leidt tot onveilig rijgedrag.
– Appen taxichauffeurs veel achter het stuur of zijn ze op een andere manier afgeleid door hun telefoon.
– Eisen van opdrachtgevers bij contractvervoer kunnen eveneens een onveilige rijstijl in de hand werken.
– De toegenomen verkeersdrukte.
– Een gebrek aan bewustwording bij chauffeurs dat de schadelast omlaag moet.

Schadelast werkt premie verhogend
De omvang van de taxiportefeuille is binnen verzekeringsmarkt relatief klein. De huidige schadelast is hierdoor niet of nauwelijks meer op te vangen door de maatschappijen die actief zijn op het gebied van taxiverzekeringen. En dwingt verzekeraars tot het aanhouden van hogere financiële reserves wat kan weer leiden tot verdere premieverhogingen in de komende jaren.
Oplossingen om de premies toch betaalbaar te houden zijn, naast de bovengenoemde veiligheidssystemen, een verdere aanscherping van het keurmerk voor taxi’s en een strengere toetsing van de vakbekwaamheid van chauffeurs. Samen met een aanpassing in de rijtijden-wetgeving moeten deze oplossingen leiden tot minder schades en daarmee een lagere schadelast voor de maatschappijen.
Bron: AM-signalen