Verzekeringspremies ook in 2020 weer gestegen!

Ook in 2020 zien veel taxiondernemers de premies voor hun taxiverzekering flink stijgen. Dat de premies verder omhoog zijn gegaan komt vooral doordat de taxibranche als geheel veel meer schades hebben gehad en ook de herstelkosten flink zijn toegenomen door duurdere onderdelen en gestegen garagetarieven.

In 2020 willen de verzekeraars, samen met de taxibranche, meer gaan inzetten op het voorkomen van schades. Dit moet leiden tot minder schadeclaims in 2020 en daarmee lagere kosten voor de verzekeraars zodat de premies ook in de toekomst betaalbaar kunnen blijven.